You are here: Home Сургалт 4-H Сургалт 63| 2011-04-30

4-H Сургалт 63| 2011-04-30

И-мэйл Хэвлэх PDF

2011 оны 4-р сарын 30
Монголын Үндэсний Түүхийн музей

DSC06607

Бид англи хэлний уншлагын хөтөлбөрийн хүрээнд сурагчдын сонсох, ярих, ойлгох, бие даан суралцах чадварыг эзэмшүүлэх чиг үүрэгтэй. Дэлхийн сонгодог зохиол болох “Цагаан соёот “ номын нийт 10 бүлгийг 1-р сараас эхлэн 3 сарын хугацаатай уншиж танилцсан. Сурагчдын хувьд номын агуулга, зохиолын баатруудын онцлог шинж чанар, орчуулснаа бататгах үүднээс дасгал ажил зэргийг бие даан хийж англи хэлний багштай харилцан ярилцаж номын асуултанд сурагч бүр хариулж ойлгоцыг шалгахад сурагч бүр номын бүлэг бүрийн утга агуулгыг монгол болон англиар сайн хариулж байгаа нь англи хэлний уншлагын хөтөлбөрийн хэрэгжилт амжилттай болж байгаа нь үр дүнгээс харагдлаа. Сурагчдыг англи хэл дээр сонирхолтой тоглоом, үгийн сүлжээ, “PuzzleMania” номын дасгал ажлыг багийн гишүүдийн хамт хийсэн. Нийт сурагчдадаа сурлагын өндөр амжилт хүсье!

 

 

2011 оны 4-р сарын 30
Монголын Үндэсний Түүхийн музей


Бид англи хэлний уншлагын хөтөлбөрийн хүрээнд сурагчдын сонсох, ярих, ойлгох, бие даан суралцах чадварыг эзэмшүүлэх чиг үүрэгтэй. Дэлхийн сонгодог зохиол болох “Цагаан соёот “ номын нийт 10 бүлгийг 1-р сараас эхлэн 3 сарын хугацаатай уншиж танилцсан. Сурагчдын хувьд номын агуулга, зохиолын баатруудын онцлог шинж чанар, орчуулснаа бататгах үүднээс дасгал ажил зэргийг бие даан хийж англи хэлний багштай харилцан ярилцаж номын асуултанд сурагч бүр хариулж ойлгоцыг шалгахад сурагч бүр номын бүлэг бүрийн утга агуулгыг монгол болон англиар сайн хариулж байгаа нь англи хэлний уншлагын хөтөлбөрийн хэрэгжилт амжилттай болж байгаа нь үр дүнгээс харагдлаа. Сурагчдыг англи хэл дээр сонирхолтой тоглоом, үгийн сүлжээ, “PuzzleMania” номын дасгал ажлыг багийн гишүүдийн хамт хийсэн. Нийт сурагчдадаа сурлагын өндөр амжилт хүсье!

 

DSC06601

DSC06602

 

DSC06607