You are here: Home Сургалт 4-H Сургалт 66 | 2011-05-21

4-H Сургалт 66 | 2011-05-21

И-мэйл Хэвлэх PDF

Монголын 4-H хүүхэд залуучуудын байгууллага
Сургалт66 Улаанбаатар хотын Нийтийн төв
номын сан Америкийн соёл, мэдээллийн төв

DSC07000

Сурагчид “Усан доогуур 20000 бээр аяласан нь” номын 1,2-р бүлгийн орчуулга,  дасгал ажлыг багштайгаа хамтран хийлээ.  Сурагчид гэртээ интернэтээр сонсох дасгал, орчуулга , дасгал ажлыг бие даан хийж сургалтанд ирдэг. Ингэснээр сурагчдын бие дааж аливаа зүйлийг сурах чадварыг хөгжүүлж, багаар ажиллах зарчмыг баримталж байдаг. Гэрийн даалгаварт бүлэг 3-ийг өгсөн.

 

 

 

 

Монголын 4-H хүүхэд залуучуудын байгууллага
Сургалт66 Улаанбаатар хотын Нийтийн төв
номын сан Америкийн соёл, мэдээллийн төв

Сурагчид “Усан доогуур 20000 бээр аяласан нь” номын 1,2-р бүлгийн орчуулга,  дасгал ажлыг багштайгаа хамтран хийлээ.  Сурагчид гэртээ интернэтээр сонсох дасгал, орчуулга , дасгал ажлыг бие даан хийж сургалтанд ирдэг. Ингэснээр сурагчдын бие дааж аливаа зүйлийг сурах чадварыг хөгжүүлж, багаар ажиллах зарчмыг баримталж байдаг. Гэрийн даалгаварт бүлэг 3-ийг өгсөн.

DSC06996

 

DSC07000

 

DSC07001

 

DSC07002

 

DSC07003