You are here: Home Сургалт 4-H Сургалт 68 | 2011-06-04

4-H Сургалт 68 | 2011-06-04

И-мэйл Хэвлэх PDF

Монголын 4-H хүүхэд залуучуудын байгууллага
Сургалт 68
Сурагчид англи хэлний хичээл дээр “Усан доогуур 20000 бээр аяласан нь” номын бүлэг 4-ийн орчуулга, дасгал ажлыг хийсэн. Сурагчид гэртээ гэрийн даалгавраар бэлтгэсэн хичээлээ анги дээрээ багаараа ярилцан англи хэлнээс монгол хэл рүү орчуулан сонсох дасгал болон нөхөх дасгалуудыг хийж хичээлийн төгсгөлд хөгжөөнт тоглоом тоглон хичээлээ дуусгасан.

 

DSC07135

 

DSC07137

 

 

DSC07138

 

 

DSC07139

 

 

DSC07146

 

Сургалт 68 
2011 оны 6-р сарын 04
Америкийн соёл, мэдээллийн төв