You are here: Home 4-H Зочид 14_Зочин

Хэзээ: 11-р сарын 06 Зочин: NEW MEXICO их сургуулийн багш KANDAS

Бидэнд BLUE 2 ном сонирхолтой байлаа                                                                                         
(NEW MEXICO их сургуулийн багш KANDAS )          
Хадагтай Кандас 4-Н -ийн хүүхдэд сардаа 1 уда ирж хичээл зааж өгдөг.

Blue 2 ном  нь хайчилбартай оригами цаасаар бүтээл хийн номыг бүтээсэн байгаа нь их сонирхолтой байлаа. Америк багш номыг уншин өгч бүтээл дундаас цэнхэр 2-ын тоог зурагнаас олох ном байлаа. Сурагчдаар номын хавчуурга хийх хун шувууг цаасаар хийлгэн сонирхууллаа. Гар доорх материалыг ашиглан 3 цагаан хун, 1 хар хунг цаасаар хийн англи монгол дээр өгүүллэг бичин ирэхийг даалгавар болголоо.                                      
Сурагчдын хийсэн бүтээл сургалтын талаарх зургийг хавсаргалаа.