You are here: Home 4-H Эрхэм Зорилго

Зорилго

И-мэйл Хэвлэх PDF

Зорилго

АНУ-н Ваёминг мужийн Ваёмингийн их сургуулийн 4-Н болон Монгол улсын Монголын 4-Н байгууллагын хооронд харилцан тохиролцсон илтгэх бичгийн зорилго нь Ваёминг мужийн 4-Н болон Монголын 4-Н байгууллагын харилцаа холбоог тодорхойлох, Монгол улсад 4-Н хүүхэд хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, олон улсын боловсролын болон залуус солилцооны программын боломжыг үүсгэн хөгжүүлэхэд оршино.