4H сургалт| 2012-3-24

Хэвлэх

Энэ өдрийн сургалтанд 7, 8р ангийн 9 хүүхэд, 3р ангийн 11 хүүхэд ирлээ. 

 

 

7, 8р ангийн хүүхдүүдийн хувьд энэ өдрийн хичээлээ зочноор хүрэлцэн ирж буй Philip -тнй хөгжөөнт тоглоомоор эхэлсэн нь тэдний хувьд сонсох чадвар болон авхаалж самбааг нь шалгалаа.

АНУ-ын WYOMING мужийн 3р ангийн хүүхдүүдийн илгээсэн "номын хавчуурга" -ыг үзсэн 3р ангийн хүүхдүүд өөрсдийн авъяасыг мөн харуулахаар бэлдэцгээв.

Untitled-2Untitled-1

 

3

Facebook Social Comments Box for Bayanmongol